Drømmer du om et friere liv?

Få hjelp til mestring

Gestaltterapi, Mental trening, Emosjonelle Frihets teknikker og stressmestring

Velkommen til Friere liv

Velkommen

Trenger du noen å prate med?

Jeg hjelper deg videre når livet synes fastlåst og vanskelig og det du drømmer om synes uoppnåerlig. Noe uforutsett kan ha rammet deg, eller er det fortidens vonde minner  som innhenter deg og holder deg fast? Kan hende plages du av dårlig selv-tillit og en følelse av å ikke være bra nok? Styres livet ditt av for mye stress og konflikter, eller kanskje lider du av en kronisk sykdom som hindrer deg i livsutfoldelse?

Det kan være mange grunner til å oppsøke meg, og sammen legger vi ut på en reise der du finner veien videre i livet ditt.

Jeg er veldig opptatt av hvilken innvirkning tankene våre har på hvordan vi har det. Det er en enorm kraft i hva vi tenker, og har du mange mørke eller fordømmende tanker, vil det påvirke hele livet ditt i negativ retning og livet kan bli svært vanskelig. Tanken kommer alltid først, og følelsene responderer deretter. Jeg har mye egenerfaring på dette; for noen år siden levde jeg i depresjon og fortvilelse på grunn av kronisk sykdom. Gjennom å jobbe med meg selv fra innsiden, er livet mitt nå fylt med lys og glede, og jeg har det mye, mye bedre.

Jeg er svært interessert i sammenhengen mellom tanker, følelser og minner som sitter fast på innsiden, og sykdom eller plager som er manifestert i kroppene våre. Dessuten hvordan stresset vi lever med i hverdagen vår  påvirker oss og kroppene våre i uheldig retning.

Besøksadresse - lokaler

Jeg fordeler praksisen min mellom Tønsberg og Asker, med faste dager i uken på hvert sted.

Om meg

Om meg

Jeg er opprinnelig utdannet homeopat fra Norsk akademi for Naturmedisin. Har bodd 12 år i utlandet: 5 forskjellige land og verdensdeler. I denne tiden utdannet jeg meg og jobbet innen de terapi formene jeg tilbyr i dag, og har således hatt mulighet til å hjelpe folk fra mange forskjellige kulturer og religioner. Jeg har også hatt æren av å bli kjent med og å studere under en indisk spirituell yogi. Under hans veiledning, lærte jeg kunsten å meditere samt å utvikle intuisjonen min.

Da jeg var 19 år, ble jeg angrepet av en kronisk sykdom. Jeg var i perioder svært syk, og det var en veldig tung periode i mitt liv.  Jeg var langt nede og dypt deprimert. Jeg gikk på vanlig skolemedisin, men sykdommen satte likevel sine ødeleggende spor, og jeg tok det svært tungt.

Hele tiden jaktet jeg på hjelp og andre løsninger fra alle mulige alternative behandlingsmetoder som fantes på den tiden, men ingenting hjalp meg i vesentlig grad. Det va først da jeg ble “ledet” til å begynne å ta en titt innover i meg selv at jeg begynte å få det bedre.med meg selv, og også i kroppen. Jeg tok tak i mine indre negative sannheter om meg selv og snudde den dype overbevisningen om at jeg ikke var god nok, jeg utviklet både selvtillitt og selfvfølelse og frigjorde meg fra tankenes negative makt over meg. ,Jeg overvandt fryktens limiteringer og leget mine indre emosjonelle sår. 

Gradvis har livet mitt forandret seg; fra å være et mørkt sykdomsfylt mareritt med håpløshet, angst og depresjon til å bli et blomstrende liv fullt av muligheter, takknemlighet og kjærlighet. Sykdommen styrer hverken livet eller humøret mitt lengre, den er istedenfor blitt en guide til forvandling.

Livet  førte meg også i sin tid gjennom håpløshetens dal med barnløshet og flere mislykkede IVF forsøk til å bli en stolt adoptivmamma som er evig takknemlig for at jeg bar mine barn i hjertet istedenfor i magen! 

Det finnes ingen bedre læremester enn livet selv. Alle vanskelighetene jeg har vært gjennom har blitt forvandlet til de største velsignelser i mitt liv. Uten det, ville jeg ikke hatt det fantastiske livet jeg har i dag, og hvor rart den enn høres ut, er jeg utrolig takknemlig for den reisen jeg har hatt i mitt liv.

Jeg er i dag lidenskapelig opptatt av «helbredelse fra innsiden» Alle har mulighet til å foreta et skift i livet sitt. Personlig tror jeg heller ikke på «uhelbredelig», jeg tror vi alle bærer nøklene til et liv i frihet inni oss. Det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det! 

TRE, EFT, The Journey, Coaching, Gestaltterapi og mPower i Asker og Tønsberg

Gestaltterapi

Trykk på ikonet for å lese mer.

EFT® - Emotional Freedom Technique

Trykk på ikonet for å lese mer.

Coaching

Trykk på ikonet for å lese mer.

TRE® - Trauma Tension Release Exercises

Trykk på ikonet for å lese mer.

The Journey® - Reisen

Trykk på ikonet for å lese mer.

mPower

Trykk på ikonet for å lese mer.

Les mer ...

Gestaltterapi

(tilbake til oversikt)

Gestaltterapi

(For tiden går jeg i 3 året på studiet, og blir ferdig våren 2021. Jeg har egenpraksis under veiledning fra skolen.)

Gestaltterapi er en type samtaleterapi der vi er opptatt av hele mennesket med tanker, følelser og kroppen, da disse 3 henger sammen og gjensidig påvirker hverandre. Vi er også opptatte av omgivelsene du lever i, for der er det også en gjensidig påvirkning i livet ditt. Ordet gestalt betyr å gi form til noe, gjør noe tydelig.

Bevisstgjøring og tydeliggjøring er derfor viktige områder innen gestaltterapien. Det er først når du virkelig kan se deg selv i forskjellige situasjoner, bli oppmerksom på hva du tenker og gjør, samt hva som fikk deg til å gjøre det du gjorde, at du kan bli skikkelig kjent med deg selv. Det kan være et utgangspunkt for at endring kan skje. Denne endringen kan skje helt spontant, eller så kan det være en prosess over tid. 

Alle har vi en fortid, og noen ganger er det helt nødvendig å jobbe med fortiden for å få løst opp i det som ligger der for å bli satt fri fra det. Innen Gestaltterapien tenker vi også at vi hele tiden har fortiden med oss, den er blitt en del av hvem vi er, og at fortiden dukker opp i nåtiden ved oppførselen vår i forskjellige situasjoner og i de valgene vi gjør. En gestaltterapeut jobber derfor mye med hva som finnes i deg her og nå, og hva som skjer mellom deg og terapeuten i et gitt øyeblikk. Som mennesker har vi en tendens til å ta med oss samme væremåte og tankesett vi har i livet ellers, inn i relasjonen mellom klienten og terapeuten. Dette et spennende tema å jobbe med i ly av tryggheten i det etter hvert kjente terapirommet.

Det legges stor vekt på relasjonen mellom terapeuten og klienten i gestaltterapien. De er likestilte. Terapeuten er ikke en autoritær figur på toppen som skal fortelle klienten hva vedkommende skal gjøre og ikke gjøre. Vi tror at klienten har alle svarene inni seg, at klienten er eksperten i sitt eget liv, og at det er terapeutens oppgave å støtte og veilede klienten, og at de sammen vil legge grunnlaget for vellykket terapi. Forskning har også vist at en god relasjon mellom klient og terapeut er viktig for resultatene som oppnås.

EFT® - Emotional Freedom Technique

(tilbake til oversikt)

EFT

EFT er et dypt virkende og enkelt verktøy som kan sette deg fri fra smertefulle områder i livet ditt. EFT har vist flotte resultater ved bl.a. traumatiske hendelser, relasjonsproblemer, vonde og vanskelige følelser du bærer på, og ved indre limiterende sannheter du har om deg selv. Det er også ypperlig til bruk ved avhengighet, overspising eller andre «dårlige» vaner, ved fysiske smerter samt for å bedre prestasjon.

EFT fungerer som en slags «emosjonell akupunktur» der man banker lett med fingertuppene på gitte punkter, istedenfor å bruke nåler. Teknikken baserer seg på at årsaken til alle negative følelser skyldes en forstyrrelse i kroppens energibaner, og når denne forstyrrelsen utlignes, vil også problemet forsvinne eller i alle fall bli veldig mye bedre. Dette gjøres vanligvis i løpet av noen få timer med EFT behandling, men er situasjonen mer kompleks, vil det ta litt lengre tid. Internasjonalt har flere leger og psykologer vist metoden stor interesse, den er testet vitenskapelig og det er dokumentert at metoden gir rask og varig lindring av emosjonelle så vel som fysiske plager.

Coach

NLP Coaching

Mange har hørt om NLP, så her forteller jeg bare ganske kort!

NLP tar for seg hvordan hjernen vår virker og hva som driver de tankene vi har. Hva tar hjernen inn, og hvordan den behandler situasjoner og inntrykkene vi utsettes for. Metoden kartlegger de strategiene vi har for forskjellige oppførsler, og endrer disse når de ikke tjener vårt beste. Videre hjelper den oss til å forstå hvordan og hvorfor vi ser på livet som vi gjør, og hvordan vi behandler oss selv. Det er et flott verktøy til å hjelpe en med å finne nye løsninger i fastlåste situasjoner, forandre dårlige vaner, kartlegge samt ikke minst å oppnå nye mål settinger.

TRE® - Trauma Tension Release Exercises

(tilbake til oversikt)

TRE

TRE® er en av de beste stress regulerende metoder som noen gang har eksistert. Grunnen til at jeg kan si det så skråsikkert, er at TRE® bruker kroppens medfødte egne evne til å rebalansere og nøytralisere stresset innenfra. Det er den samme metoden dyrene tar i bruk når de har overlevd et angrep fra en løve, og de fortsetter å gresse fredelig og harmonisk som om ingenting har skjedd. TRE® er teknikken som virker der andre metoder kommer til kort.

TRE® startes med noen enkle fysiske øvelser som igangsetter kroppens egen rebalanserende prosess, og fører til en umiddelbar opplevelse av avslapning og en dyptfølt fred. Metoden er effektiv for å frigjøre alt fra hverdagslig stress til fastlåste traumatiske opplevelser. Har du først lært deg verktøyet TRE, står du rustet til å møte livet med alle dets utfordringer med «første hjelpen» allerede etablert i kroppen! Og, for mange, er det beste av det hele, at det er kroppen selv som står for frigjøringen, du trenger hverken snakke og forklare, gjenoppleve minnet eller kjenne på følelsene av det som har skjedd deg.

Du lærer TRE® i løpet av 5 sesjoner, og det er like virksomt i gruppe som i en en-manns time. Teknikken er veldig effektiv som et enestående verktøy, eller som et utdypende supplement til andre stress reduserende metoder som mindfulness, yoga og meditasjon.

The Journey® - Reisen

(tilbake til oversikt)

Journey

Reisen er en teknikk utviklet av amerikanske Brandon Bays for å overvinne egne alvorlige helseproblemer. Den er internasjonalt anerkjent som en av de mest kraftfulle healingmetoder som er tilgjengelig i dag.

Brandon sier: Det finnes et fantastisk potensiale i alle mennesker. Når vi blir født, er vi som en skinnende diamant. I løpet av livet opplever vi at diamanten blir tilsmusset av nederlag, svik, avvisning, omsorgssvikt, overgrep, sorg og mye mer. Det vi ikke greier å bearbeide og kvitte oss med, lagrer seg i kroppen og kan skape indre uro, depresjon, angst, utbrenthet, lav selvtillit, aggresjon, negative tanker og alle mulige fysiske symptomer. Vi har ofte glemt eller fortrengt hva som ligger til grunn, men kroppen husker det. Reisen er en metode for å få tilgang på disse gamle celleminnene som har blitt til helseplager, bearbeide dem og gi slipp på dem. Kroppens eget store potensiale for healing blir dermed frigjort.

Hvordan foregår en Reise? Det er selvfølgelig klienten selv som bestemmer intensjonen for prosessen. Veilederen er en fasilitator, en som tilrettelegger og guider hele veien gjennom. Selve prosessen kan beskrives som en slags guidet meditasjon, en reise innover til kilden eller stillheten i seg selv som ligger dypt inne, bak alle følelser og all uro. Man går inn ved å bruke fysiske og mentale avslapningsteknikker.Videre kan man gå inn gjennom en følelse, en fysisk smerte som sitter i kroppen, eller man går ned en imaginær trapp og «reiser» til det stedet i kroppen hvor man får tilgang til et gammelt minne. Minnene blir bearbeidet på forskjellige måter. Målet er å forløse det som kommer opp, å gi slipp på det. Det er også mulig å endre negative tankemønster og kutte usunne energibånd. Å kunne tilgi fra hjertet er en viktig del av prosessen.

Det trengs gjerne flere prosesser for å komme til bunns i vanskelige og traumatiserende minner. Erfaringen tilsier at det som blir vist oss i en prosess, alltid er det vi er klar til å se på. Det legges stor vekt på å unngå retraumatisering. Alt som blir berørt, blir jobbet gjennom på en skånsom og trygg måte før prosessen blir avsluttet. Hele prosessen tar vanligvis ca 2 timer. Med samtale før og etter kan det bli 2 1/2 - 3 timer, spesielt første gangen.

mPower

Høsten 2019 tok jeg et spennende kurs hos mPOWER Academy med genforsker Rebakka Nøkling som omhandler stressets skadelige virkning helt ned på kromosom og cellenivå i kroppen vår, og hva man kan gjøre for å snu denne negative stressresponsen.

En annen stor del av pensum dreide seg også om epigenetikk, det vil si hvordan vi rett og slett kan påvirke og aktivere våre gener, hormoner og celler på en positiv måte for å skape en bedre balanse og et mer harmonisk indre miljø i kroppen vår.

Vi lærte spennende pusteteknikker, Medisinske og terapeutiske Yoga øvelser, Hormon-balanserende teknikker samt en rekke triks og tips hentet fra toppidretten. Og det beste av alt, er at alt er forsket på fra de kjente universitetene Harvard, Stanford og Karolinska i Stockholm og har dokumenterte helsefremmende effekter på kroppen vår.

Visjonen til mPOWER er å holde folk kronisk friske ved å lære dem enkle måter å ta vare på seg selv og helsen sin på, og derfor er det viktig å spre kunnskapen om disse enkle, men kraftfulle øvelsene.

Dette er teknikker som garantert vil få redusert sykefraværet i din bedrift og samtidig bidra til å øke trivsel og velvære hos dine ansatte.

Jeg har satt sammen alle teknikkene og øvelsene vi lærte til forskjellige produkt pakker. Og alle disse pakkene kan også settes sammen individuelt og skreddersys til grupper eller etter dine personlige behov. Pakkene er:

Refreshed Relaxation ( Stress ned øvelser)

Just Breathe ( Pusteøvelser)

Sleeping Beauty ( Sove godt!)

Inflammatory Reduction ( Betennelsesdempende løsninger)

New Energy

Boost of Self ( Selvtillittspakker)

Conquer Anxiety ( Angstfri)

Flow of love ( Førstehjelp for par!)

Alle øvelser kan gjøres like godt på stol som på en yogamatte på gulvet, og det er ikke behov for spesielle klær eller utstyr.

Passer fantastisk godt for en liten stress-ned pustepause midt i en stressende hverdag på jobben!

Nilan, Sør Afrika

"Jeg har erfart fantasstiske resultater med måten Anna Margrethe jobber på"

Phoebe, Hellas

"Gjennom The Journey og skyggecoaching har jeg fått et helt nytt perspektiv på livet mitt"

Pindi, Sør Afrika

"Ble utsatt for et voldelig, bevæpnet innbrudd, og vha TRE har jeg overvunnet frykten"

Linn, Norge

"Timene med Anna Margrethe har vært en fantastisk opplevelse og gitt meg dyp innsikt om meg selv"

Megs, Sør Afrika

"TRE er det mest effektive behandlingstilbudet mot stress"

Anne Grete, Norge

"Lyset er blitt slått på inni meg ....... Livet mitt er totalt forvandlet"

Nora, Israel

"Jeg har fått hjelp og verktøy til å mestre livet"

Marit, Norge

"EFT er et fantastisk verktøy for å bearbeide minner fra fortiden"

Eva, Norge

"EFT satte igang store prosesser og frigjorde følelser det var veldig godt å gi slipp på!"

Chiara, Italia

"Anna Margrethe har lært meg metoder og teknikker som har hjulpet meg svært mye!"

Tilbakemeldinger fra klienter

Tilbakemeldinger

 • Nilan, Sør Afrika

"Jeg har følt meg veldig heldig som hadde Anna Margrethe som min coach og terapeut, og har erfart fantastiske resultater med måten hun jobber på. Både TRE og «Reisen» har gjort min personlige «oppdagelsesreise» mye lettere, og spesielt gjort det lettere for meg å håndtere og forstå det store spekter av følelser jeg har slitt med i denne vanskelige tiden jeg har vært igjennom. Anna Margrethe har vært som en reddende engel for meg. Hun er den mest medfølende, empatisk, snille og omsorgsfulle personen jeg har møtt på lenge. Jeg ønsker deg lykke til videre, Anna Margrethe, mens jeg med kjærlighet i hjertet takker for at jeg var så heldig å møte deg.

 • Phoebe, Hellas

"For 2 år siden var jeg full av emosjonell, spirituell og fysisk smerte og helt på kanten av et sammenbrudd. Gjennom coaching samtaler så vel som i «Reisen» har jeg oppnådd et helt nytt perspektiv i livet mitt. Jeg har fått mer selv-tillitt, er blitt mer harmonisk og klarte tilslutt å ta de dype avgjørelsene i livet mitt som førte meg ut av et liv hvor jeg kun eksisterte til et liv i dyp takknemlighet. Anna Margrethe er en meget dyktig terapeut, og med hennes visdom, erfaring og innsikt var hun i stand til å hjelpe meg bryte ut av mine negative fastlåste overbevisninger om meg selv. I dyp takknemlighet, kjære Anna Margrethe! 

 • Pindi, Sør Afrika

I et bevæpnet innbrudd I vårt hjem ble vi bundet på hender og føtter og truet på livet. I etterkant har jeg slitt med så mye angst at jeg ikke turte å være alene hjemme, selv ikke på dagtid. Ved hjelp av TRE har dette snudd, og jeg har overvunnet frykten. Vi jobbet også med mitt dårlige selvbilde og mangel på selvtillitt vha the Journey, og jeg har det så mye bedre med meg selv! Jeg synes Anna Margrethe er en veldig varm og empatisk person som  virkelig brydde seg om meg og mine resultater. Jeg er veldig fornøyet med resultatene jeg har oppnådd, og kan med glede anbefale henne til andre."

 • Talia, Sør Afrika

"Jeg var utsatt for et forferdelig voldelig innbrudd I mitt hjem, og var plaget av dyp angst, frykt og depresjon I kjølevannet av dette. Jeg hadde noen få timer TRE, og var helt forbauset over resultatene jeg oppnådde med denne dyptgripende teknikken. Det var en fantastisk opplevelse, og jeg er så glad nå for at jeg har lært dette stress-frigjørende verktøyet jeg alltid vil ha til disposisjon. Tusen takk, Anna Margrethe for å ha lært meg TRE og hjulpet meg til å overvinne min overveldende angst. 

 • Megs, Sør Afrika

"Jeg var så heldig å få lære TRE av Anna Margrethe. Jeg opplevde henne til å være en ekte healer der hun med medfølelse og empati ledet meg gjennom teknikken mens hun skapte en rolig, harmonisk og trygg ramme rundt meg. Det er min oppfatning at TRE er det mest effektive behandlingstilbudet når det gjelder post traumatisk stress samt frigjøring av stresset vi alle opplever i hverdagslivet. De 5 timene med TRE har utstyrt meg med et livslangt verktøy. Jeg sover utrolig dypt og godt etterpå. Tusen takk for dette fantastiske selvhjelpsverktøyet som du har bragt inn I livet mitt. Tusen takk. Tusen takk.  

 • Ashnee, Sør Afrika

"På den tiden da jeg oppsøkte Anna Margrethe var jeg virkelig deprimert fordi det ikke lyktedes meg å bli gravid, etter 9 års ekteskap, 2 spontanaborter og 3 mislykkede IVF forsøk. Alle de vonde følelsene jeg slet med i kjølevannet av det, hjalp TRE og Anna Margrethe meg med. For hver time klarte jeg å gå dypere inn i følelsene mine og fikk bearbeidet og frigjort dem. Det var ingen lett sak, men Anna Margrethe var så forståelsesfull og tiden vår sammen var fylt med så mye omsorg, støtte og medfølelse at jeg følte meg veldig tatt vare på, og hadde en fantastisk prosess med TRE som verdens beste verktøy. 

 • Anne Grete, Norge

Tusen takk Anna Margrethe for alt du har gjort for meg gjennom vårt coaching samarbeide. Jeg opplevede deg som en veldig ansvars bevisst og dyktig coach, og med en intuitiv evne til å spørre de riktige og oppklarende spørsmålene som virkelig fikk meg til å tenke nytt om meg selv og møte meg selv på et dypere plan. Det var akkurat som om lyset ble slått på inni meg! Dette ble fantastisk forløsende og kraftfullt, og jeg hadde mange emosjonelle gjennombrudd, som gjorde at jeg endret meg og ble mye mer resursfull og sikker på meg selv. Nå føler jeg virkelig at ingen ting umulig og jeg har fått redskaper for å takle vanskelige hverdager. Tusen takk!

 • Chiara, Italia

"Jeg deltok på et selvutviklingskurs Anna Margrethe hadde i Tallinn i 2015. Jeg lærte mange metoder og tekinkker som har hjulpet meg svært mye i mitt eget privatliv, samt at de har gitt meg muligheten til å utvikle meg og håndtere situasjoner i livet mitt på en ny og resursfull måte. Jeg opplevde Anna Margrethe til å være en dyktig gruppe leder, hun er en god lytter og observatør, og hun bragte ro og harmoni i veiledningen av oss alle. Når folk hadde vonde følelser som kom til overflaten, hjalp hun dem til møte følelsen i den trygge rammen hun skapte for oss, fylt med hennes snille og medfølende væremåte. Gjennom dettte kurset, fikk jeg tro på meg selv til at jeg virkelig klarer å ta tak i livet mitt og kan forandre det. 

 • Nora, Israel

"Det er ikke alltid lett å være en EX PAT og bo i et fremmed land og i en fremmed by. Gjennom Anna Margrethe`s selvutviklingskurs fikk jeg en mulighet til å lære om meg selv samt beherske metoder og teknikker som hjelper meg til å mestre livet mitt i forskjellige situasjoner. I gruppen ble vi en sammensveiset gjeng og takket være Anna Margrethe følte vi oss trygge til å være åpne og dele våre opplevelser, situasjoner og følelser. Anna Margrethe var tålmodig, empatisk og forståelsesfull. Jeg forlot hver samling med mye å tenke på, og gledet meg til hver samling vi hadde, alltid var de inspirerende og interessante!

 • Marit, Norge

“Jeg synes EFT er et helt fantastisk verktøy for å bearbeide minner fra fortiden som har sittet fast på innsiden. Jeg har jobbet med mange av disse minnene før uten at det har sluppet taket, og EFT gjorde underverker og har endelig satt meg fri! Anna Margrethe har vært en varm, omsorgsfull og trygg behandler som har veiledet og støttet meg hele veien. Hun har vist både medfølelse og forståelse og jeg følte hele veien at hun virkelig brydde seg om meg og mine resultater. Jeg kan med glede anbefale henne til andre.”

 • Eva, Norge

“Jeg hadde ingen anelse om hva EFT er, ei heller hvor effektiv den teknikken er. Timene med Anna Margrethe satte etter veldig kort tid i gang store prosesser hos meg og frigjorde følelser som var veldig gode og gi slipp på. Jeg kan med hånden på hjertet anbefale Anna Margrethe som en dyktig terapeut – hun er klok, profesjonell, hjertevarm og en person man umiddelbart kan stole på og føle seg ivaretatt av!”

Kontakt meg for time på Asker eller i Tønsberg

(08:00 - 16:00)

450 02 604
Husvikveien 87A, 3113 TØNSBERG
Orgnr 918 282 106